29 Eylül 2017 Cuma

Bir ülke sahip olduğu markalar kadar zengindir.

                                                              MARKA-REKLAM

Markalar


 - Bir ülke, sahip olduğu markalar kadar zengindir. Mehmet Ali Yalçındağ

Reklam marka yaratır.Marka canlıdır,sürekli iletişimle yaşar,güçlenir.

-Ürün taklit edilebilir,çoğaltılabilir,marka ise özgün bir kavramdır.İşte bu nedenlerle reklam bir yatırımdır.
-Dünyada reklama ayrılan bütçe 400 milyar dolar,bizde ise 1milyar dolar.

-Reklam,değişimin hızlı olduğu karmaşık bir dünyada  tüketicilere ihtiyaç duydukları ürün yada hizmetle ilgili bilgilendirme sağlar.

-Ürünle tüketici arasında köprü kurar, farkındalık yaratır.

-Reklam;ifade özgürlüğünün ticari anlamda kullanılmasıdır.

-Ürün yada işlevsel yararının yanı sıra artı değerler taşıyarak,tüketici tarafından tercih edilmesini,marka olmasını sağlar,

                                ''Bilgi paylaşmak, öz güvendir, cesarettir.''